هه‌مه‌جۆر   -   نالی
  فاتیحە! تەسخیرە شاری دڵ بە تابووری ئەلەم

فاتیحە! تەسخیرە شاری دڵ بە تابووری ئەلەم
موددەتێکی زۆرە پاتەختە لەبۆ خاقانی غەم
حوکمی قانوونی سەفا ڕۆیی لە ڕەومی ڕوومەدا
تا هووەیدا بوو لە ڕۆما گەردی ئاشووبی عەجەم
لەززەتی دنیا کە هیچ و پووچە لای ئەهلی ئەدەب
ئەووەڵ و ئاغازی جەور و دەردە، ئەنجامی ستەم
تۆزی ئایینەی سکەندەر وا بەدەم باوە، وەلێ
گەردی دامانی غەریبانە بلووری جامی جەم
بۆ دەکەی تەکلیفی ڕەسمی ئولفەت و یاری لە من؟
کەی بە سوحبەت ئاشنایە سالیکی ڕێگەی عەدەم!
من مەتاعم جاوە، چاوم! باخەبەر بێ موشتەری
تا غەزەل سەودا نەکا لای تاجری چیتی بەقەم
کەی دەکا شەرح و بەیاناتی ڕومووزی دەردی دڵ
ڕووڕەشی هەروەک دەوات و دوو زوبانی وەک قەڵەم!
نالیا بێ هیممەتی تا کەی بە دەست میحنەتتەوە
فاتیحی و ڕۆستەماسا، ساحیبی تێغ و عەلەم

فاتیحە! تەسخیرە شاری دڵ بە تابووری ئەلەم
موددەتێکی زۆرە پاتەختە لەبۆ خاقانی غەم
حوکمی قانوونی سەفا ڕۆیی لە ڕەومی ڕوومەدا
تا هووەیدا بوو لە ڕۆما گەردی ئاشووبی عەجەم
لەززەتی دنیا کە هیچ و پووچە لای ئەهلی ئەدەب
ئەووەڵ و ئاغازی جەور و دەردە، ئەنجامی ستەم
تۆزی ئایینەی سکەندەر وا بەدەم باوە، وەلێ
گەردی دامانی غەریبانە بلووری جامی جەم
بۆ دەکەی تەکلیفی ڕەسمی ئولفەت و یاری لە من؟
کەی بە سوحبەت ئاشنایە سالیکی ڕێگەی عەدەم!
من مەتاعم جاوە، چاوم! باخەبەر بێ موشتەری
تا غەزەل سەودا نەکا لای تاجری چیتی بەقەم
کەی دەکا شەرح و بەیاناتی ڕومووزی دەردی دڵ
ڕووڕەشی هەروەک دەوات و دوو زوبانی وەک قەڵەم!
نالیا بێ هیممەتی تا کەی بە دەست میحنەتتەوە
فاتیحی و ڕۆستەماسا، ساحیبی تێغ و عەلەم

 1232

 بەرهەمەکانی تری شاعیر

زۆرترین خوێندراو
Dorbeen
        

Copyright. All Rights Reserved.

Dorbeen

ئێمە

ئێمه‌ی موسوڵمان كه‌ ئێستا ره‌وتێكی نوێی ئیسلامیی كوردستانیین؛ باوه‌ڕمان وایه‌ كه‌ ئیسلام دینی ئوممه‌تێكه‌، به‌بزاڤێكی شیاو جاهیلییه‌ت ده‌گۆڕێت، تا خواپه‌رستی و دادپه‌روه‌ردی له‌دارولئیسلامێكدا بچه‌سپێت.